Żelazny wiek Słowian

Spotkania Katedry Kultury Słowian Wschodnich naszego Instytutu, poświęcone dziejom i kulturze Słowian w Europie XX wieku.

Dotychczasowe spotkania:

1. Prof. dr hab. GRZEGORZ PRZEBINDA: Życie i los Wasyla Grossmana (1905–1964). Zwycięstwo Pisarza nad Smokiem. Spotkanie odbyło się w ramach posiedzeń naukowych Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU. Prowadzenie prof. Józef Smaga – 27 IV 2009.

2. Rosja literacka A.D. 2009. Udział wzięli: WŁADIMIR MAKANIN, DMITRIJ BYKOW, prof. DMITRIJ BAK, TATJANA SOŁOWJOWA, JELENA SZUBINA, prof. HALINA WASZKIELEWICZ, dr ALEKSANDER WAWRZYŃCZAK. Organizatorzy: IFWsch UJ, RGGU w Moskwie, wydawnictwo „AST" – 17 III 2010. Zdjęcia Janusz Świeży.

3. Propagandowy wizerunek Lenina i Stalina: tym razem gościem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej był wybitny krakowski historyk, Kierownik Zakładu Antropologii Historycznej UJ, profesor Andrzej Chwalba. Spotkanie poprowadziła Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, profesor Katarzyna Jastrzębska - 9 IV 2015.

4. Pisarze i władza w XX wieku - Paweł Basiński, pisarz, krytyk literacki i jednocześnie poczytny felietonista wysokonakładowego dziennika „Rossijskaja Gazeta" w zajmujący sposób dokonał  swoistego przeglądu nazwisk i twórczości rosyjskich pisarzy zaznaczając najciekawsze w jego opinii wątki wiążące proces literacki z autorytarnymi władcami Rosji od czasów carskich do lat 80 XX wieku. - 25 V 2016

5. Spotkanie z Natalią Sołżenicyną  - przez blisko dwie godziny Natalia Sołżenicyna odpowiadała na pytania zgromadzonej publiczności dotyczące twórczości i życia jej męża, rodzinnych relacji, życia na emigracji i po powrocie do Rosji w 1994 roku.  Część pytań dotyczyła także relacji Aleksandra Sołżenicyna ze środowiskiem emigracji rosyjskiej XX wieku – przy tej okazji Natalia Dmitrijewna podzieliła się wspomnieniami o Władimirze Maksimowie, Irinie Iłłowajskiej-Alberti oraz Natalii Gorbaniewskiej. Nie obyło się również bez pytań dotyczących życia literackiego oraz społeczno-politycznego Rosji po 1991 roku.