Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura Instytutu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego

Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego powstała w 2019 roku w wyniku połączenia katedr literaturoznawczych: Katedry Antropologii i Komparatystyki Kulturo-Literackiej, Katedry Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku oraz Katedry Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej.

Kontakt:

ul. Romana Ingardena 3, 30-059 Kraków

gabinet 50, 59

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej:

 • prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku:

 • prof. dr hab. Halina Waszkielewicz
 • doc. dr hab. Władysław Piotrowski
 • dr hab. Anna Gildner, prof. UJ

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej:

 • dr Bohdan Łazarczyk

Odeszli:

 • doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak
 • doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa
 • dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ
 • dr Jan Dębski 
 • dr Danuta Piwowarska

Doktoranci:

 • Małgorzata Bachan-Kołodziejska, temat rozprawy: Переводчик и эпоха. На материале переводов Анджея Дравичаpromotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
 • Aleksandra Brzuzy, temat rozprawy: Transformacja poetyki rosyjskiego rocka na przykładzie wybranych przedstawicielek, promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
 • Justyna Góra, temat rozprawy: Hezychazm rosyjski w XX wiekuopiekun naukowy: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
 • Tomasz Kuprjanowicz, temat rozprawy: Namiętności w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego. Wzajemne oddziaływania religijno-filozoficzne, kontrowersje, adaptacjeopiekun naukowy: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
 • Yevheniy Liashchevskyi, temat rozprawy: Экспериментальные преобразования традиционных категорий репрезентации в новейшей русской нон-реалистической литературе, prof. opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ
 • Anna Maślana, temat rozprawy: Влияня языковой ситуациі на добростан лемківской соспільности. Діаґноза і дослідничы стратеґіі, opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ
 • Irina Romańska,  temat rozprawy: Правда и вымысел в образе провинциальной России в прозе Бориса Екимова, promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
 • Karolina Stawiarz, temat rozprawy: Zniewoleni wolnością czyli obraz Rosjan lat 90. XX wieku w literaturze postradzieckiejopiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ
 • Marta Watral, temat rozprawy: Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektywyopiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ