Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Glinianowicz

Kierowniczka kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim

USOSWeb

Academia.edu

ResearchGate

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2013). Stopień nadany na podstawie rozprawy Wychodząc z cienia. Dyskursy polskości w ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku (promotor: prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk) przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe:

Ruska/ukraińska literatura galicyjska przełomu XIX i XX w.
Literatura ukraińska w ujęciu antropologii cielesności
Narracje galicyjskie w perspektywie studiów postkolonialnych
Polsko-ukraińskie relacje kulturowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Z cienia polskości. Ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX w., Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, ss. 261.

 1. Eros and ethnos. The discourse of sexuality in the Ukrainian identity narratives of Ivan Franko, „Scando-Slavica” 2022, nr 1 [artykuł przyjęty do druku].
 2. Bastardzi Galicji. Pisarze rusofilscy wobec tożsamościowej niejednoznaczności, [w:] Galicja. Niezakończony projekt (performance naukowy), red. M. Baran-Szołtys, D. Sosnowska, J. Wierzejska, Warszawa: Libron, 2021 [rozdział przyjęty do druku].
 3. Czy ruscy chłopi mogą być sexy? O urządzeniu seksualności w Galicji, „Teksty Drugie” 2021, nr 3, s. 201–217.
 4. Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki, „Slavica Wratislaviensia” 2021, nr 173: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, nr 14: Pamięć, s. 195–204.
 5. [wspólnie z Pawłem Krupą i Joanną Majewską] Віктор Петров: мапування творчости письменника, [w:] Віктор Петров: мапування творчости письменника, red. К. Ґліняновия, П. Крупа, Й. Маєвська, Краків: Universitas, 2020, s. 9–21.
 6. (Не)досліджені галицькі дискурси: З приводу проєкту „Знання-влада-насолода. Сексуальність у польській та українській прозі Галичини зламу ХІХ і ХХ століть”, „Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство” 2019, nr 1–2 (91–92), s. 45–65.
 7. Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2019, nr 9 (12), s. 29­–40.
 8. [wspólnie z Iwoną Boruszkowską, Aleksandrą Grzemską, Pawłem Krupą] Niepomyślna katastrofa, [w:] Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. I. Boruszkowska, K. Glinianowicz, A. Grzemska, P. Krupa, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017, s. 11–22.
 9. Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2014, nr 2: Postkolonialzm-Tożsamość-Gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, s. 161–173.
 10. Постколоніалізм як колоніалізм: безголосий субалтерн у польському постколоніальному дискурсі, [w:] Постколоніалізм, генерації, культура, red. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ: Laurus, 2014, s. 45–52.
 11. Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyckiego „Luboraccy”, „Slavica Wratislaviensia” 2011, 153: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, nr 9: Ciało, s. 547–553.
 12. Польська „кресова” жінка. Постколоніальний контекст, „Магістеріум. Літературознавчі студії” 2009, nr 38, s. 75–78.
 13. Критика міфу про польську цивілізаційну місію на сході у повісті Леся Мартовича „Забобон”, w: Украина в мировом культурном пространстве, red. Т. Лебединская, А. Каров, Санкт-Петербург: Библиотека Российской академии наук, 2009, s. 187–193.
 14. Wymarzona pełnia miłości. Nowela „Sen” Mychajły Kociubyńskiego, w: Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Wrocław: Ocyna Wydawnicza Arboretum, 2009, s. 75–81.
 15. Формування міфувтрачених земельу історико-літературних дослідженнях польської кресової літератури ХХ ст., „Актуальні проблеми словянської філології. Міжвузівський збірник наукових статей” 2008, nr 15, s. 391–397.
 16. Стихійна тайна єдності в імпресіоністичній новелістиці Михайла Коцюбинського, „Ucrainistica” 2007, nr 5, s. 67–73.

 1. [wspólnie z Pawłem Krupą i Joanną Majewską] Віктор Петров: мапування творчости письменника, Краків: Universitas, 2020, ss. 380.
 2. [wspólnie z Iwoną Boruszkowską, Aleksandrą Grzemską, Pawłem Krupą] Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017, ss. 408.
 3. [wspólnie z Katarzyną Kotyńską] Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, Kraków: Scriptum, 2017, ss. 269. 
 4. [wspólnie z Katarzyną Kotyńską] Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX-XXI wieku, Kraków: Scriptum 2015, ss. 294.

1. Dariusz Skórczewski, Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 508, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2014, nr 2: Postkolonializm-tożsamość-gender. Europa Środkowa, Wschodnia, Południowo-Wschodnia, s. 375–379.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowa

1. Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku, https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-12-15/streszczenia/325574-pl.pdf

Nr projektu: 2016/20/S/HS2/00584, Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs „Fuga” na krajowy staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Okres realizacji: 2016–2019. Jednostka naukowa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

2. Regional Scholar Travel Grant – Dofinansowanie udziału w 2019 ASEEES Annual Convention w San Francisco (23–26.11.2019). Źródło finansowania: The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies