O Spotkaniach Wschodnich

Spotkania Wschodnie są inicjatywą popularyzatorską Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ zapoczątkowaną w 2001 roku. Prelekcje, wykłady, omówienia oraz dyskusje organizowane w tym cyklu mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą kultury, języka, historii i polityki krajów wschodniosłowiańskich (Rosja, Ukraina, Białoruś) oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (jak Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, etc.)

Ideę przewodnią Spotkań Wschodnich stanowi myśl Jana Pawła II o Europie Erazma i Dostojewskiego, rozciągającej się od Atlantyku po Ural i jeszcze dalej aż do Władywostoku.

Zapraszani pisarze, uczeni i znawcy Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz całej Europy Środkowowschodniej wygłaszają tu odczyty o kulturze i językach tego obszaru, prowokując także do dyskusji o historii i współczesnej polityce.

Pomysłodawcą i inicjatorem Spotkań Wschodnich jest prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (aktualnie kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich), który w ciągu pierwszych 10 lat był aktywnie wspomagany przez mgra Janusza Świeżego i studentów, przede wszystkim Kultury Rosji i narodów sąsiednich.  Obecnie zaś – przez dra hab. Aleksandra Wawrzyńczaka i dra Bartosza Gołąbka.

Pierwsze edycje Spotkań Wschodnich miały miejsce jeszcze przed uruchomieniem przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ własnej witryny internetowej. W elektronicznym, ułożonym chronologicznie Archiwum Spotkań zebrane zostały także te, które nigdy nie były anonsowane w Internecie.

Pierwsze Spotkanie Wschodnie pt. Czy Rosja to Europa? odbyło się  21 marca 2001 roku. Była to dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, z udziałem: AUTORA, ks. ADAMA BONIECKIEGO, JERZEGO POMIANOWSKIEGO, FRANCISZKA ZIEJKI, prowadzenie: Henryk Woźniakowski. Współorganizatorzy: Wydawnictwo Znak, Instytut Jana Pawła II.


Dotychczas przybyło do nas  stu kilkudziesięciu gości z całej Europy, uczestniczących w prawie stu trzydziestu spotkaniach, na których niezmiennie zjawiała się  liczna i żywo reagująca publiczność. Rozpętana 24 lutego 2022 roku  pełnowymiarowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie spowodowała w znacznej mierze zmianę formatu spotkań  ze stacjonarnych na zdalny - w takim trybie wystąpili u nas od wiosny 2022 roku - m.in. Dmitrij Bykow,  Boris Akunin, Ludmiła Ulicka, Wiktor Szenderowicz, Walentyna Mielnikowa, Galina Józefowicz, Anastazja Burakowa, Wiera Bogdanowa, Dmitrij Mieszczeriakow. 
Spotkania, które odbyły się online można obejrzeć na kanale YouTube Grzegorza Przebindy:  https://www.youtube.com/@przebindapisze7356/videos oraz na kanale podcastu Bartosza Gołąbka Sprawy Wschodu https://www.youtube.com/@sprawywschodu
 

Zobacz wszystkie Spotkania Wschodnie (od 2001 roku)