Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury:

w środy w godz. 13:00 - 14:00

Dyżur z dn. 15.12.2021 przeniesiony na 16.12.2021 r.

 

Wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr Przemysław B. Tomanek

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżur zdalny na platformie MS Teams – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżur zdalny na platformie MS Teams – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie studiów niestacjonarnych.