Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury:

w środy w godz. 13:00 - 14:00

 

Wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr Przemysław B. Tomanek

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury we wrześniu:

Dyżur stacjonarny w środy, godz. 10:00-11:00 

Dyżur zdalny na platformie MS Teams – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kierownik studiów niestacjonarnych

Dr Matylda Chrząszcz

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżury w semestrze letnim

w piątki  10:00 - 11:30

lub

w soboty 8:30 - 9:15 - raz w miesiącu w tygodniach zjazdowych

(terminy dyżuru sobotniego będą podawane na bieżąco)