Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paweł Krupa

Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo ukraińskie. Stopień nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926. Historia – idee – konteksty (promotor: prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, UAM).

Magister filologii, specjalność: filologia ukraińska. Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Temat rozprawy magisterskiej: Від „смерті Бога” до „смерті людини”. Людина і світ у новелі „Я(романтика)” Миколи Хвильового (prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, UAM).

Zainteresowania naukowe:

historia literatury ukraińskiej

kultura Ukrainy

ukraińska i radziecka kultura XX wieku

współczesna Ukraina

związki literatury i filozofii

teorie badań literackich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

„Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926. Historia – idee – konteksty, Kraków: Universitas 2018 (seria Re-trans-misje), ss. 529.

  1. Arguments against ‘The Executed Renaissance’. Iurii Lavrinenko’s Anthology and the Problem of Representation of the Ukrainian Literature 1917–1933, “Zeitschrift für Slawistik” 2017, nr 62, s. 268– 298.
  2. Co widać w postczarnobylskim “Oku otchłani”, [w:] Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. I. Boruszkowska, K. Glinianowicz, A. Grzemska, P. Krupa, Kraków 2017, s. 90–104.
  3. Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2017, nr 6, s. 191–206.

Віктор Петров: мапування творчости письменника, ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська, Краків: Універсітас 2020 (серія Ре-транс-місії), ст. 380.