dr Michał Milczarek

Absolwent filozofii i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku na podstawie pracy Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa  obronił doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta MNiSW w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie oraz na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.A. Łomonosowa. Trzykrotny uczestnik organizowanej cyklicznie w Moskwie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pamięci N.F. Fiodorowa. 
 
Zainteresowania naukowe: filozofia rosyjska, współczesna filozofia niemiecka i francuska, ontologia, antropologia, etyka, hermeneutyka, teologia prawosławna, literatura rosyjska XIX i XX wieku, teoria literatury.
 
Podróżnik
Odwiedził m.in. Pamir, Bajkonur, Czeczenię, Spitsbergen, Amazonię, Gwatemalę, Mali, Zimbabwe, Irak. Przejechał z północy na południe Saharę. Podróżował autostopem, zimą i latem, m.in. po Czukotce, Kamczatce, Koriacji, Kołymie, Jakucji, a także po poligonie atomowym pod Semipałatyńskiem w Kazachstanie.
 

Książki

Artykuły

  1. Czy Tołstoj i Heidegger umierają tą samą śmiercią...? Śmierć w noweli Śmierć Iwana Ilicza a śmierć w filozofii Martina Heideggera, „Studenckie Zeszyty Naukowe", 2008, nr 8.
  2. Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, „Kronos", 2009, nr 10.
  3. Образ Памира в философии Н.Ф. Федорова, „Литературоведческий журнал", Москва 2011, nr 29.
  4. Przypadek sobowtóra. Fiodorow i Sokrates, [w:] Źródła humanistyki europejskiej, t. V, red. K. Korus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
  5. Wstęp, [w:] N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012.
  6. Польская историография русской философии. Библиография, [w:] Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом. Сборник научных статей, посвященный 70-летию кафедры истории русской философии, ред. В.А. Кувакин, М.А. Маслин, Издательство МГУ, Москва 2013 [współautorstwo z Danielem Wańczykiem].
  7. Автостопом в страну умерших. Путешествие как путь к общему делу, [w:] Московский Сократ, Пашков дом, Москва 2014.
  8. [Hasło w encyklopedii] Польская историография русской философии, [w:] Русская философия: Энциклопедия, издание второе, дополненное, ред. М.А. Маслин [w druku] [współautorstwo z Danielem Wańczykiem].
 

Tłumaczenia

  1. N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 831 [współautorstwo z Cezarym Wodzińskim].
 

Opracowania naukowe książek

  1. N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 831.