93. Suzani i inne elementy posagu, czyli co określa wartość kobiety w Tadżykistanie

Termin: 05.04.2016
Miejsce: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, s. 023
Organizator: Katedra Kultury Słowian Wschodnich

5 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne Spotkanie Wschodnie. Tym razem naszym gościem i prelegentem była Martyna Kwiatkowska, słuchaczka seminarium magisterskiego profesora Grzegorza Przebindy, absolwentka kultury Rosji i narodów sąsiednich.

Martyna Kwiatkowska od 2009 roku regularnie odwiedza Tadżykistan. W ramach pracy w Fundacji Edukacji dla Demokracji wspiera rozwój mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w północnym i południowym Tadżykistanie. Lubi podróżować, rozmawiać z ludźmi i robić zdjęcia.

W ramach spotkania ze studentami i pracownikami Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej poruszone zostały niezwykle ciekawe kwestie związane z tadżycką obyczajowością, układem społecznym, sytuacją gospodarczą i zróżnicowaniem Tadżykistanu. Tą byłą republikę radziecką, której po upadku ZSRR przyszło borykać się z wieloma trudnościami, dotknęła także wyniszczająca wojna domowa, zakończona dopiero pod koniec lat 90. XX wieku. Kwestia ta istotnie zważyła na kondycji postsowieckiego Tadżykistanu.

Głównym wątkiem, wokół którego toczyła się rozmowa stała się prezentacja tadżyckiej obrzędowości weselnej, urozmaicona pokazem weselnych strojów, a także tradycyjnych rzemiosł tadżyckich związanych z przygotowywaniem elementów posagu. Posag ten, zarówno dziś, jak i stulecia temu kobiety tadżyckie, marząc o udanym zamążpójściu, starannie zbierają przez kilka lat. Wypełniają nim odpowiednio przygotowane do tych celów wielkie skrzynie, przy czym, niezależnie od tego, czy zamieszkują tereny wiejskie, czy też miejskie. Zgromadzeni na sali mieli okazję zapoznać się z tradycyjnym haftem, ważnymi elementami żeńskich i męskich odświętnych strojów, a także poznać specyfikę obrzędowości związanej ze swataniem, przygotowaniem przyjęcia weselnego oraz panującymi w rodzinach tadżyckich tradycjami i obyczajami.

Ważną częścią spotkania stała się rozmowa o sytuacji społecznej i gospodarczej w Tadżykistanie, a także o kondycji tamtejszego społeczeństwa i działalności Fundacji Edukacji dla Demokracji, która pracuje na tym terenie w celu polepszenia sytuacji kobiet i wspomagania rozwoju mikroprzedsiębiorczości.

"Tadżyckie", 93 już Spotkanie Wschodnie poprowadził doktor Aleksander Wawrzyńczak.

O przygodach Martyny w Tadżykistanie można przeczytać na fanpejdżu „Dzienniki Tadzyckie": https://www.facebook.com/DziennikiTadzyckie a o projektach i ludziach, z którymi pracuje na fanpejdżu „Na tadżyckiej wsi": https://www.facebook.com/natadzyckiejwsi

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

Data opublikowania: 09.04.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek