Wschodniosłowiańskie bogactwo

Promocja monografii pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikowanych w XXI wieku.

Dotychczasowe spotkania: