Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KANDYDACI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Prezentacja oferty studiów

 

 
 • najstarsza rusycystyka w Polsce powstała w 1928 roku;
 • oferta kształcenia zarówno dla osób znających język rosyjski, jak i początkujących;
 • nauka języka rosyjskiego od podstaw do poziomu C2 (Nearly native-speaker), w tym języka rosyjskiego biznesu;
 • doskonale opracowane zajęcia literaturoznawcze, lingwistyczne, kulturoznawcze, translatologiczne i historyczne;
 • szereg interesujących zajęć do wyboru: od kultury chrześcijaństwa wschodniego po kino rosyjskie w XXI wieku;
 • od I roku część zajęć prowadzona przez native speakerów;
 • wysoki poziom zajęć zapewniony przez doskonałych i utytułowanych uczonych i wykładowców
 • nauka języka białoruskiego i ukraińskiego, a także kultury krajów wschodniosłowiańskich;
 • znakomici goście - najwybitniejsi pisarze rosyjscy i uczeni z całego świata;
 • rozwój zainteresowań w ramach kół naukowych;
 • możliwość atrakcyjnych stypendialnych wyjazdów zagranicznych na semestr do Rosji, na Litwę, Łotwę, do Czech, Estonii, Węgier, Włoch itd.

filologia ukraińska z językiem rosyjskim – umiejętności – studia – wymiana międzynarodowa – dwa dyplomy – więcej niż język

Dziesięć powodów, dla których warto wybrać FILOLOGIĘ UKRAIŃSKĄ ZA JĘZYKIEM ROSYJSKIM!

 • dwa w jednym: jedna specjalność, a dwa języki,
 • nauczysz się dwóch języków od podstaw: a) ukraińskiego do poziomu C2 (nearly native-speaker), b) rosyjskiego w rozszerzonej ilości godzin,
 • opanujesz język specjalistyczny prawa, biznesu, ekonomii oraz medycyny,
 • będziesz doskonalić język pod okiem native speakerów,
 • zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w jednej z trzech specjalizacji: a) translatorskiej, b) językoznawczej, c) literaturoznawczej,
 • opanujesz sztukę przekładu specjalistycznego,  konferencyjnego oraz literackiego na zajęciach prowadzonych przez tłumaczy przysięgłych oraz znanych w Polsce tłumaczy współczesnej literatury ukraińskiej,
 • podejmiesz studia w ośrodkach ukrainistycznych CzechChorwacji oraz Ukrainy w ramach wymiany ERASMUS+,
 • spędzisz pół roku w Kijowie zdobywając, jak nasi studenci, stypendium MEN realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem w Kijowie,
 • za dobre wyniki w nauce otrzymasz Stypendium im. B. Łysiaka przyznawane jedynie studentom naszego kierunku,
 • zasmakujesz dobrej zabawy i rozwiniesz pasje naukowe i podróżnicze z Kołem Naukowym Ukrainistów.

Strona Zakładu Ukrainistyki

Profil Zakładu Ukrainistyki na Facebooku

 • nowość - jedyne w Polsce studia poświęcone regionowi karpackiemu;
 • interdyscyplinarny program łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa;
 • studia pozwalające na poznanie społeczeństw i kultur regionu, a także zapewniające uzyskanie warsztatowych umiejętności badania zachodzących w nich procesów;
 • równoległa nauka języka ukraińskiego i słowackiego prowadząca do poziomu B2+;
 • w każdym semestrze zajęcia w języku angielskim; dla chętnych – lektorat języka łemkowskiego;
 • badania terenowe w kraju i za granicą jako stały element studiów;
 • kierunek prowadzony wspólnie przez IFW oraz inne jednostki UJ: Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Zapraszamy na całkowicie nowy kierunek studiów realizowany w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (pierwszy rocznik rozpoczął naukę w październiku 2019 roku). Są to intensywne studia kształcące specjalistów w zakresie przekładu specjalistycznego – polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego.

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji niezbędnych do:

doskonałego posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim;
sprawnego prowadzenia w tym języku korespondencji administracyjnej i handlowej;
tłumaczenia (polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego) dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczeń z zakresu informatyki.

Podczas nauki studenci kierunku zapoznają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową. Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego.

STUDIA – DLA KOGO?

Dla każdego, kto zna język rosyjski i polski na poziomie co najmniej C1. Nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie studiów z zakresu filologii rosyjskiej ani innych studiów o charakterze językowym. Nie jest również wymagane posiadanie formalnego potwierdzenia kompetencji językowych (np. w postaci certyfikatu).