Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Olga Dorczuk

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (2005). Temat rozprawy magisterskiej: Имена числительные в Актах Соловецкого монастыря 1479-1571 гг. (морфология и синтаксис), promotor: dr hab. Anna Bolek, prof. UJ

USOSWeb

Zainteresowania: metodyka nauczania języków obcych, e-learning, antroponimia staroruska 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

  1. Кому полтина, а кому и ни алтынак вопросу о системе счёта на севере Руси в XV-XVI вв., [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI, Językoznawstwo, Szczecin 2005, s.180-185.
  2. Wystąpienie w Polskiej Akademii Nauk (oddział w Krakowie), maj 2006. Wydane: Oznaczenie dat w aktach Monasteru Sołowieckiego XV-XVI w., [w:] „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, Kraków 2006, s. 107-115.
  3. «Куды ходил плуг, и соха, и коса, и серп…», то есть о названиях мер пахотной земли на русском севере XV-XVI вв. wydane w tomie pokonferencyjnym «Человек в пространстве языка», [w:] „Žmogus kalbos erdvėje”, Kaunas 2008, s.75-80.  
  4. Антропонимикон «служилых людей» Ивана Грозного (о формальных показателях социального статуса носителей имен), [w:] „Slavia Orientalis”, t. LXVI, nr 4, 2017, s. 635-650.
  5. I Международная научная конференция «Современный русский язык – проблемы и перспективы», Институт неофилологии и междисциплинарных исследований Естественно-гуманитарного университета в Седльцах (Польша), 21-22.09.2017. Wydany artykuł: Тюркизмы в антропонимиконе служилых людей Московского государства (на материале «Списка опричников Ивана Грозного»), [w:] Współczesny język rosyjski - problemy i perspektywy, Siedlce 2018, s. 127-144.

Хочу – смогу! Русский язык не только для филологов. Лексика – коммуникация перевод, Kraków 2019 [współautor J. Góra].

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność organizacyjna i wyróżnienia

1. Członek Wydziałowej komisji egzaminacyjnej UJ ds. cudzoziemców.
2. Sekretarz Studenckiej Konferencji Naukowej IFW UJ Слово, фраза, текст глазами молодого филолога II, Kraków 4.12.2019.

1. Nagroda Rektora za wysoką jakość pracy za rok akademicki 2012/13.
2. Nagroda Rektora za wysoką jakość pracy za rok akademicki 2015/16.
3. Nagroda Rektora za wysoką jakość pracy za rok akademicki 2018/19.
4. Nagroda Rektora III stopnia za działalność organizacyjną 2019.