Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ

ul. Romana Ingardena 3, pokój 15B

Dyżury:

w środy w godz. 13:00 - 14:00

 

 

Wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Dr Przemysław B. Tomanek

ul. Romana Ingardena 3, pokój 22A

 

Dyżur zdalny na platformie MS Teams – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.