dr Elena Kurant

Elena Kurant, absolwentka filologii rosyjskiej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (kierunek teatrologia i filmoznawstwo) i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa – nauczyciel języka rosyjskiego jako obcego. Absolwentka studiów doktoranckich WF UJ (specjalizacja literaturoznawcza).

Książki

 1. Rosyjski. Konwersacje bez tajemnic, Warszawa: Wiedza powszechna 2010.
 2. Русско-польский разговорник. Rozmówki dla Rosjan Warszawa: Wiedza powszechna 2010.

Artykuły

 1. Рассказчик в пьесах Ивана Вырыпаева «Июль» и «Иллюзии», [w:] Literatūra: Rusistica Vilnensis. Mokslo darbai. Vilnius: VU leidykla, 2012 Nr. 54 (2), сc. 103-110.
 2. Współczesna dramaturgia w poszukiwaniu mitu: Lipiec Iwana Wyrypajewa oraz Zbombardowani Sarah Kane, [w:]  „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 2 (142),     ss.112-126.
 3. Библейские реминисценции в пьесах Ивана Вырыпаева Июль и Бытие №2, [w:] Iuvenilia Philologorum Cracoviensium, Tomus VI 2034
 4. Воплощение мифа о смерти и возрождении (на основе пьесы Ивана Вырыпаева Июль), [w:]  Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2013, ss.165 – 172.
 5. James Joyce i Sergiej Eisenstein: Historia jednego spotkania, [w:] Studia Litteraria Universitas Iagellonicae Cracoviensis, 2014, volume 9, issue 4, ss. 247-255
 6. Текст-сцена-экран  - три ипостаси Ивана Вырыпаева, [w:] Rusisrica Latviensis 5, Slavica 2015, Филологические исследования, Riga 2015, ss. 139-148.
 7. Авторские стратегии в драме "Танец Дели" Ивана Вырыпаева, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wyd. Uniw. Ped., Kraków 2016, ss. 113-126

Tłumaczenia

 1. Artur Kiela, Legendy krakowskie, Kraków 2013.
 2. Artur Kiela, Legendy żydowskiego Krakowa. Kraków 2013.
 3. Problemy polityki zagranicznej, dyplomacji i bezpieczeństwa międzynarodowego, „Mieżdunarodnaja żyzn’”, Digest, Moskwa 2013
 4. Угрозы современной семье, под ред. Кс. К.н. Б. Карча. Краков-Магадан 2015.