Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Urszula Trojanowska

Adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego

USOSWeb

Academia.edu

ResearchGate

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo rosyjskie (2006).  Stopień nadany na podstawie rozprawy doktorskiej Archetyp Domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (promotor: dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz).

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (2001). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej:  Odmienność nacechowań semantycznych wątku Chrystusa i Piłata (M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"; Cz. Ajtmatow, "Golgota"); promotor: dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz.

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku, współczesna literatura rosyjska, twórczość Jeleny Dołgopiat, realizm magiczny, rosyjski realizm magiczny

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin, Collegium Columbinum, Kraków 2008.

 1. Chrystus i Piłat. Semantyka wątku w powieściach „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa oraz „Golgota” Czingiza Ajtmatowa, „Slavia Orientalis”, tom LI, nr 3, Kraków 2002, s. 385-403.
 2. W poszukiwaniu aksjologicznego centrum. Miłość matczyna na ołtarzu partii. „Sofia Pietrowna” L. Czukowskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, pod red. naukową Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej-Borysowskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 295-300.
 3. Destrukcja osobowości poprzez pracę. „Opustoszały dom” i „Zanurzenie” L. Czukowskiej, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, pod red. Elizy Małek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 273-282.
 4. Skazani na bezdomność. „Nocowała ongi chmurka złota” Anatolija Pristawkina, „Slavia Orientalis”, tom LIII, nr 3, Kraków 2004, s. 41-54.
 5. Sublokatorzy świata. Bezdomność i wykorzenienie bohaterów powieści Anatolija Pristawkina „Nocowała ongi chmurka złota”, [w:] Słowianie w Europie. Historia, kultura, język, Poligrafix Sc, Kraków 2004, s. 215-223.
 6. Obraz dziecka w utworach Lidii Czukowskiej „Sofia Pietrowna” i „Zanurzenie” oraz w opowieściach „Zamiana”, „Bilans wstępny”, „Długie pożegnania” i „Drugie życie” Jurija Trifonowa, „Slavia Orientalis”, tom LV, nr 1, Kraków 2006, s. 27-42.
 7. Epitafium dla rosyjskiego homo domesticus. „Pamięci dzieciństwa. Wspomnienia o Kornieju Czukowskim” Lidii Czukowskiej, „Slavia Orientalis”, tom LVI, nr 1, Kraków 2006, s. 31-46.
 8. Poza przestrzenią. Bezdomność egzystencjalna i zakorzenienie człowieka radzieckiego na przykładzie wybranych utworów Lidii Czukowskiej, Jurija Trifonowa i Anatolija Pristawkina, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, red. K. Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 211-223.
 9. Poszukiwanie wolności w cyberpunkowej rzeczywistości opowiadania „Exit" Jeleny Dołgopiat, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, pod red. W. Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 179-186.
 10. Pozaprzestrzenny model zamieszkiwania jako alternatywa wobec nieludzkiej rzeczywistości państwa totalitarnego – Lidia Czukowska „Zanurzenie”, „Studia Litteraria”, Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 3 (2008), Kraków 2008, s. 163-171.
 11. „Na początku było słowo...” Paradoks słowa i egzystencji w wybranych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat, „Przegląd Humanistyczny”, rok LIII, nr 2 (413), Warszawa 2009, s. 91-96.
 12. Przedmiot „wyzwalający” i „zniewalający”. O znaczeniu rzeczy w opowiadaniach Jeleny Dołgopiat „Architektura” i „Rola”, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, pod red. B. Stempczyńskiej i J. Tymienieckiej-Suchanek, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009, s. 161-168.
 13. Dom bez progu i drzwi czyli człowiek we współczesnym świecie. Opowiadania Jeleny Dołgopiat, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, pod red. H. Waszkielewicz, Collegium Columbinum, Kraków 2010, s. 261-268.
 14. W poszukiwaniu żywego słowa. Problem komunikacji w wybranych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 379-387.
 15. Baszmaczkin XX wieku, [w:] Двести лет Гоголя. Сборник научных работ, под редакцией Василия Щукина, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 215–224.
 16. Serce w niewoli przedmiotów czyli Jeleny Dołgopiat wizja świata bez miłości, [w:] Życie serca. Duch-dusza-ciało i relacja Ja - Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, red. M. Cymborska-Leboda i zespół, " Rossica Lublinensia" VII, Lublin 2012, s. 269-277.
 17. Kategorie życia i śmierci w niebinarnym modelu świata. Wybrane opowiadania Jeleny Dołgopiat, „Studia Litteraria”, Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 7 (2012), z. 4, s. 145-152.
 18. Kosmiczni dysydenci – Czingiza Ajtmatowa wizja człowieka we Wszechświecie, [w:] Kosmos – kultura – propaganda, pod red. J. Sadowskiego, „Communitas. Historiakulturapolityka”, nr 2, Kraków 2013, s. 113-126.
 19. "Живое" и "мертвое" в небинарной модели мира: избранные рассказы Елены Долгопят, [w:] Мортальность в литературе и культуре: сборник научных трудов, Новое литературное обозрение, Москва 2015, с. 191-200.
 20. Czy życie jest więzieniem? Bożonarodzeniowa historia Władimira Kantora i wybrane opowiadania Jeleny Dołgopiat w świetle koncepcji heterotopii Michela Foucault, [w:] Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, pod red. H. Kowalskiej-Stus i A. Krzywdzińskiej, Kraków 2015, s. 171-181.
 21. Rozgałęzienia. Światy możliwe w twórczości Jeleny Dołgopiat, [w:] Światy alternatywne, Monografia wydana przy współpracy z Magazynem Antropologiczno-Społeczno-Kulturowym „Maska”, Kraków 2015, s. 9-20.
 22. O starości i wolności w opowiadaniach Władimira Kantora i Jeleny Dołgopiat, [w:] „Я выбираю свободу...”. Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, pod red. Katarzyny Syski, Urszuli Trojanowskiej, Aleksandra Wawrzyńczaka, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego, nr 14, Katowice 2015, s. 273-285.
 23. Tymczasowy grób – pociąg. Podróż do i z Kolonii w twórczości Władimira Kantora, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr VII/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, s. 247-259.
 24. Мелкие бесы. Образы власти в творчестве Владимира Кантора, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr VII/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, s. 183-195.
 25. Miłość poza czasem i przestrzenią. „Dom, w którym…” Mariam Petrosjan, [w:] Filozoficzne rozważania na temat miłości, pod red. S. Czarnieckiej, K. Maciąga, Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o. o., Lublin 2017, s. 141-152.
 26. Osobliwe warianty realności w utworach fantastycznych Jeleny Dołgopiat i Anny Starobiniec, [w:] Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX-XXI wieku, pod red. A. Szawerny-Dyrszki, G. Maroszczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 151-169.
 27. Dom marzeń i snów. Opowiadania Jeleny Dołgopiat i Anatolija Kurczatkina, [w:] Literackie wizerunki przestrzeni domowych, pod red. M. Błaszkowskiej, A. Kiejziewicz, M. Kustra, I. Łatasia, Kraków 2017, s. 57-67.
 28. «Действительность расширенных значений». Роман Мариам Петросян Дом в котором… как пример магического реализма, [w:] Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы, под ред. И. Любохи-Круглик, О. Малысы, Г. Вильк, А. Зых, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego, nr 23, Katowice 2017, s. 87-99.
 29. «Ситуация поезда» – метафора творчества Елены Долгопят. Русский вариант современного магического реализма, [w:] Актуальные проблемы и перспективы русистики, Редакторы: Жоан Кастельви, Андрей Зайнульдинов, Иван Гарсия, Марк Руис-Соррилья, Trialba Ediciones,  s. 231-242.
 30. З. Зиннатуллина, У. Трояновская, Рассказ Л. Н. Толстого «За что?»: рецепция в Польше, «Филология и культура» 2018, №4 (54), с. 153-159.
 31. Przenikanie się światów „żywych tu i żywych tam”. Opowiadania Jeleny Dołgopiat jako wariant rosyjskiego realizmu magicznego, [w:] Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich, pod red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowskiego, M. Knurowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 63-78.
 32. „Sytuacja pociągu” jako metafora twórczości Jeleny Dołgopiat. Rosyjski wariant realizmu magicznego, „Slavia Orientalis”, nr 1 (rocznik LXVIII), Warszawa 2019, s. 73-88.
 33. Homo geographicus na szlaku życia. Głuptaska Swietłany Wasilenko i Laur Jewgienija Wodołazkina, [w:] Topografie podróży, pod red. A. Całek, Wrocław 2020, s. 209-236.
 34. Bohater pomiędzy dwoma światami. Symbolistyczne dziedzictwo w prozie Jeleny Dołgopiat, [w:] Srebrny Wiek w dialogu idei, red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, WUJ, Kraków 2020, s. 227-235.
 35. Вечный повтор? Категория времени в произведениях Елены Долгопят, „Slavia Orientalis” 2020, nr 4 (tom LXIX), s. 833-845.
 36. Zjawy wokół nas. Opowieść Władimira Kantora jako przykład realizmu magicznego, „Przegląd Rusycystyczny” 2021, nr 1 (173), s. 89-99.
 37. Schody w pustkę - przestrzeń i sen w opowiadaniu Szatniarz Jeleny Dołgopiat, [w:] Tożsamość (w) przestrzeni. Сущность пространства/Пространство сущности. Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, pod red. M. Chrząszcz, K. Dubiel i H. Duć-Fajefr, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 113-123. 
 38. Nie-żywi bohaterowie twórczości Jeleny Dołgopiat, „Slavia Orientalis” 2022, tom LXXI, nr 1, s. 95-115.