Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Michał Milczarek

Adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz i podróżnik.

USOSWeb

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo rosyjskie (2016). Stopień nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda).

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (2010). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda).

Magister filozofii (2009). Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Bycie a ślad pisma. Martin Heidegger a Jacques Derrida (promotor: prof. dr hab. Cezary Wodziński, IFiS PAN).

Zainteresowania naukowe: filozofia rosyjska, ontologia, antropologia, kultura i religia rdzennych narodów Syberii, antropogeografia, geopoetyka, literatura rosyjska XIX-XXI w., współczesna filozofia niemiecka i francuska.

Podróżnik. Odwiedził 76 podmiotów Federacji Rosyjskiej, 12 razy był na Syberii. Podróżował autostopem po najbardziej niedostępnych regionach Rosji: Czukotce, Kamczatce, Koriacji, Kołymie, Jakucji, Ewenkii. Pasł bydło w Kałmucji i renifery na Uralu Polarnym. Zjeździł niemal wszystkie kraje byłego ZSRR: Rosję, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Mołdawię (z Naddniestrzem), Gruzję (z Abchazją), Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan. Poza tym odwiedził m.in. Spitsbergen, Amazonię, Gwatemalę, Chile, Mali, Zimbabwe, Madagaskar, Nową Zelandię, Irak, Alaskę, Arabię Saudyjską. Organizował wyprawy studenckie do Petersburga, Karelii, Moskwy, na Syberię i Kaukaz.

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

1. Donikąd. Podróże na skraj Rosji, wydanie II, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022, ss. 272.

2. Donikąd. Podróże na skraj Rosji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, ss. 268.

3. Drzewo życia Fenomen Wasilija Rozanowa, Seria: Barwy Rusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 223.

4. Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, Seria: Barwy Rusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 180.

 

 1. Wyspa Gołowanowa albo o poszukiwaniu sensu w Arktyce, [w:] Tożsamość (w) przestrzeni. Сущность пространства / пространство сущности. Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi, red. M. Chrząszcz, K. Dubiel, H. Duć-Fajfer, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 379-391.
 2. Могила праотца, [w:] Философ общего дела. Материалы Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федорова, red. А.Г. Гачева, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа», Москва 2022, s. 623-625.
 3. Путешествие к предгорьям Памира, [w:] Философ общего дела. Материалы Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федорова, red. А.Г. Гачева, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа», Москва 2022, s. 603-604.
 4. Н.Ф. Федоров в Польше, [w:] Философ общего дела. Материалы Международных научных чтений памяти Н.Ф. Федорова, red. А.Г. Гачева, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа», Москва 2022, s. 311-331.
 5. [współautorstwo z Aleksiejem Malinowem] Письмо В.В. Розанова И.М. Гревсу (эпистолярный комментарий), „Зборник Матице Српске за Славистику” 2021, nr 99, s. 337-350.
 6. Utopie nieśmiertelności. Nikołaj Fiodorow i Wasilij Rozanow, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171), s. 142-156.
 7. [współautorstwo z Aleksiejem Malinowem] Идея общеславянского языка: от Ю. Крижанича до В.И. Ламанского, „ Русин” 2019, t. 56, s. 34-57.
 8. Takyr. Podróż Andrieja Płatonowa na dno pustyni Kara-kum, „EleWator” 2019, nr 3 (29), s. 74-82.
 9. Автостопом в страну умерших. Путешествие как путь к общему делу, [w:] Московский Сократ. Николай Федорович Федоров: сборник научных статей, red. А.Г. Гачева, Академический проект, Москва 2018, s. 259-262.
 10. [współautorstwo z Danielem Wańczykiem] Исследования русской философии в Польше. Библиография, [w:] Русская философия за рубежом. История и современность, red. М.А. Маслин, Кнорус, Москва 2017, s. 294-303.
 11. Szczelina wolności, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr III-IV (XLV), s. 164-169.
 12. Der Geist. Derrida o pojęciu ducha w tekście Heideggera, [w:] Бытие – Язык – История (к 125-летию М. Хайдеггера), red. О.А. Останина, Издательство Вятского государственного гуманитарного университета, Киров 2015, s. 47-52.
 13. «Разорванный человек». Василий Розанов о красоте в природе и ее смысле, „Вече” 2014, nr 27(2), Издательство Санкт-Петербургского университета, s. 280-286.
 14. Nadzieja w dialogu, „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 4 (128), s. 120-129.
 15. «Смерть! Где твое жало?» Н. Федоров и В. Розанов о смерти, „Вече” 2014, nr 26, Издательство Санкт-Петербургского университета, s. 245-256.
 16. Fascynacja i potępienie. Recepcja Ulissesa w Związku Radzieckim w latach 20. i 30. XX wieku, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, t. 9, z. 4, s 265-273.
 17. Przedmowa tłumacza, [w:] A. Krotow, Praktyka wolnego podróżowania, przeł. M. Milczarek, Издательство «Гео-МТ», Moskwa 2014, s. 2-11.
 18. [współautorstwo z Danielem Wańczykiem] [Hasło w encyklopedii] Исследования русской философии в Польше, [w:] Русская философия. Энциклопедия, wydanie drugie, uzupełnione, red. М.А. Маслин, Книжный клуб Книговек, Москва 2014, s. 238-239.
 19. [współautorstwo z Danielem Wańczykiem] Польская историография русской философии. Библиография, [w:] Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом. Сборник научных статей, посвященный 70-летию кафедры истории русской философии, red. В.А. Кувакин, М.А. Маслин, Москва 2013, Издательство Московского университета, s. 647-656.
 20. Wstęp, [w:] N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 5-35.
 21. Przypadek sobowtóra. Fiodorow i Sokrates, [w:] Źródła humanistyki europejskiej, t. V, red. K. Korus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 147-164.
 22. Образ Памира в философии Н.Ф. Федорова, „Литературоведческий Журнал” 2011, nr 29, s. 191-195.
 23. Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa, „Kronos” 2009, nr 10, s. 45-57.
 24. Czy Tołstoj i Heidegger umierają tą samą śmiercią...? Śmierć w noweli Śmierć Iwana Ilicza a śmierć w filozofii Martina Heideggera, „Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ” 2008, nr 8, s. 49-62.

 

 1. Zatoka Akaba, „Tygodnik Powszechny” 2022, nr 33 (3814), s. 78-81: https://www.tygodnikpowszechny.pl/zatoka-akaba-177379
 2. Krasnojarsk – Jenisejsk. Autostop w przededniu wojny, „Czas Literatury” 2022, nr 2 (18), s. 73-75.
 3. Nikołaj Fiodorow – rosyjski prorok nieśmiertelności, „Przekrój” 2022, nr 1 (3576), s. 66-67: https://przekroj.pl/kultura/nikolaj-fiodorow-rosyjski-prorok-niesmiertelnosci-michal-milczarek
 4. Gruzja. Myśli z drogi, „Czas Literatury” 2021, nr 3 (15), s. 35-36.
 5. Najdalej, „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 34 (3763), s. 78-81: https://www.tygodnikpowszechny.pl/najdalej-168708
 6. Wschód na zachodzie, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 8 (3685), s. 78-81: https://www.tygodnikpowszechny.pl/wschod-na-zachodzie-162123
 7. Z dziejów czasu, „Holistic News” 2020, nr 1 (4), s. 94-96.
 8. Państwo słońca, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 41 (3666), s. 100-104: https://www.tygodnikpowszechny.pl/panstwo-slonca-160670
 9. Trzask żywiołów, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 32 (3657), s. 94-97: https://www.tygodnikpowszechny.pl/trzask-zywiolow-159852
 10. Spóźnieni na mundial, „Nowa Europa Wschodnia” 2018, nr V (LVII), s. 141-146.
 11. Czas na negatyw, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 33 (3605), s. 76-80: https://www.tygodnikpowszechny.pl/czas-na-negatyw-154420 Przedruk w: W drogę. Atlas miejsc niezwykłych. Wydanie specjalne „Tygodnika Powszechnego” 4 sierpnia 2021, nr 3 (19), s. 64-66.
 12. Lunatycy, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr I (XLIII), s. 129-134.​

 1. A. Krotow, Praktyka wolnego podróżowania, przeł. M. Milczarek, Издательство «Гео-МТ», Moskwa 2014, ss. 128.
 2. [współautorstwo z Cezarym Wodzińskim] N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 831.

 1. N. Fiodorow, Filozofia wspólnego czynu, przełożyli C. Wodziński i M. Milczarek, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Milczarek, wybrał R. Łużny, wybór uzupełnił M. Milczarek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 831.

 1. Minister Gliński robi Putinowi prezent. Kreml tylko czeka na takie deklaracje [wywiad przeprowadzony przez Jacka Pawlickiego], „Newsweek” [wydanie internetowe], 8 kwietnia 2022.
 2. Alkohol, pustka i nicość, czyli Rosja na krańcu świata. Rozmowa z Michałem Milczarkiem [wywiad przeprowadzony przez Jakuba Zygmunta], Geekweek Interia, 18 października 2021.
 3.  Znad Mapy [wywiad z cyklu „Znad Mapy” przeprowadzony przez Wojtka Szota], Zdaniem Szota, 8 sierpnia 2021.
 4.  Pożary na Syberii. Apokalipsa w krainie kompletnej „rozjebki” [wywiad przeprowadzony przez Jacka Pawlickiego], „Newsweek” [wydanie internetowe] 7 sierpnia 2021.
 5.  A może to renifery hodują ludzi [wywiad przeprowadzony przez Zbigniewa Rokitę], „Dziennik Gazeta Prawna” 24-26 stycznia 2020, s. 30-31.
 6. Byt się mrozi [wywiad przeprowadzony przez Adama Robińskiego], „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 46 (3671), s. 72-76.
 7. „Иногда я завидую ссыльным”. Польский философ объехал всю Россию в поисках себя [wywiad przeprowadzony przez Andrieja Filimonowa], Сибирь. Реалии, 27 декабря 2019.
 8.  В Сибирь за счастьем [wywiad przeprowadzony przez Andrieja Filimonowa], Сибирь. Реалии, 8 января 2019.
 9. Путешествующий философ. С Михалом Мильчареком беседует Татьяна Косинова, „Новая Польша” 2016, nr 7-8 (187), s. 126-130.

Web Content Display Web Content Display

Stypendia i wyróżnienia

 1. 2022: MiniGRANT POB Heritage (edycja IV): Wczesna publicystyka Andrieja Płatonowa: laboratorium idei. British Library, Londyn.
 2. 2015: Grant Etiuda II Narodowego Centrum Nauki (DEC-2014/12/T/HS1/00242): Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa. Częścią grantu było stypendium na Uniwersytecie Petersburskim (5 miesięcy).
 3. 2014-2015: Stypendium ERANET-MUNDUS na Uniwersytecie Petersburskim (10 miesięcy).
 4. 2013: Stypendium MNiSW na Uniwersytecie Moskiewskim im. M.A. Łomonosowa (5 miesięcy).
 5. 2009: Stypendium MNiSW w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (4 miesiące).

 1. Wyróżnienie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2021).
 2. Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za książkę Donikąd (2020).
 3. Finalista konkursu Travelery National Geographic w kategorii Książka Roku za książkę Donikąd (2020).
 4. Nagroda Krakowska Książka Miesiąca Kwietnia za książkę Donikąd (2020).
 5. Finalista Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego w ramach Kolosów za podróżniczy debiut roku za książkę Donikąd (2020).
 6. Nagroda Rektora UJ indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2018).
 7. Nagroda Rektora UJ indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2017).