Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Irina Romańska

Asystent w Zakładzie Komunikacji Językowej i Kulturowej

USOS

Doktor nauk humanistycznych. Temat rozprawy doktorskiej: Правда и вымысел в образе провинциальной России в прозе Бориса Екимова (promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotor pomocniczy: dr Ewelina Pilarczyk).

Studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (translatologia). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat rozprawy magisterskiej: Как не «потерять самого героя»? Критический анализ перевода на польский язык фильма В.М.Шукшина «Калина красная» (promotor: dr Ewelina Pilarczyk).

Zainteresowania naukowe:

współczesna rosyjska proza o prowincji

fikcja i rzeczywistość w literaturze

komunikacja międzykulturowa

teoria, praktyka i dydaktyka przekładu

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

  1. Мифологические и библейские мотивы в рассказе Бориса Екимова „Возвращение”, Srebrny Wiek w dialogu idei, pod red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomek, WUJ, Kraków 2020. 
  2. Borys Jekimow: „Kronikarz smutnych czasów", Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie nr 34/2019.
  3. Влияние переводческих решений на изменение образа главного героя фильма „Калина красная" (в переводе на польский язык), Przegląd Rusycystyczny nr 4 (152)/2015.
  4. О прошлой жизни, гражданах с дому и ... других трудностях перевода. Критический комментарий перевода на польский язык рассказа М. Зощенко „Актер”, Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji nr1(10)/2010.

Web Content Display Web Content Display

Działalność organizacyjna

Organizacja Festiwalu Nauki w Krakowie oraz Dni Otwartych UJ w latach 2015, 2016, 2018, 2019.