Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut

Web Content Display Web Content Display

dr Anna Paluch

Wykładowca języka rosyjskiego w Zakładzie Komunikacji Językowej i Kulturowej

USOSWeb

Magister filologii, specjalność: filologia rosyjska (2007). Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat pracy magisterskiej: Способы передачи имен собственных в кинопереводах Гоблина (promotor: dr hab. Władimir Miakiszew).

Zainteresowania: onomastyka literacka, sposoby przekładu nazw własnych w literaturze i filmie, glottodydaktyka

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

1. Представление российских элит через призму языковой игры (на материале повести В. Сорокина "День опричника"), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”, Kraków 2020, Nr 13, s. 59-69.

2. Ономастикон произведений русского постмодернизма как проявление непереводимости (на материале повести Владимира Сорокина "День опричника"), „Przegląd Rusycystyczny”, Katowice 2017, t. 39, Nr 1, s. 86-101.

3. Имена членов "Братства опричного" в повести В. Сорокина "День опричника", [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию : международный сборник научных трудов, red. G. F. Kovalov, Woroneż 2016, т. 33, с. 343-358.

4. Jak hobbita Merry zrobiono w konia - humor nazw własnych w "śmiesznym" przekładzie filmu "Władca Pierścieni", [w:] Między oryginałem a przekładem XIII. Poczucie humoru a przekład, red. J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2008, s. 397-405.