Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego

Kontakt:

ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków

gabinet 16

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani:

  • dr hab. Anna Bolek, prof. UJ
  • dr Jolanta Kunińska

Odeszli:

  • dr Zenon Lenkiewicz

Doktoranci:

  • Olga Dorczuk, temat rozprawy: Szesnastowieczne imiennictwo osobowe ludności służebnej państwa moskiewskiego (na podstawie „Spisu opryczników Iwana Groźnego”), opiekun naukowy: prof. dr hab. Władimir Miakiszew
  • Kira Zhuravleva, temat rozprawy: „Kronika polska” Marcina Bielskiego w tłumaczeniach wschodniosłowiańskich końca XVI w. – aspekt lingwistyczny, opiekun naukowy: prof. dr hab. Władimir Miakiszew