Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Erasmus+

Web Content Display Web Content Display

Erasmus +

Koordynator osób wyjeżdżających: dr Justyna Pisarska (justyna.pisarska@uj.edu.pl)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów w ramach programu znajdują się na stronie:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Harmonogram rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia 2024/2025

I TURA REKRUTACJI (możliwość ubiegania się o wyjazdy w semestrze zimowym lub semestrze letnim lub całym roku akademickim 2024/2025)

15.01. - 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb

06.02. - 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

20.02. - 26.02.2024 – procedura odwoławcza

27.02. - 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

II TURA REKRUTACJI (możliwość ubiegania się o wyjazdy tylko w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025)

13.05. - 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb

28.05. - 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

11.06. - 17.06.2024 – procedura odwoławcza

18.06. - 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Szczegółowe informacje na stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka131 w zakładce REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Kryteria kwalifikacyjne:

1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. W liście należy zamieścić dokładne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, informację o formie realizowanych studiów (np. Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia) i roku studiów. (waga procentowa: 10%).

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia ważona minimum 3.5 Średnią ocen podaje sekretariat przez system USOSweb (waga procentowa: 50%). Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium kandydatom z niższą średnią. Kandydaci, których średnia z dotychczasowego toku studiów jest niższa niż 3,50 są zobowiązani uzasadnić w liście motywacyjnym, że wyjazd nie spowoduje utrudnień w zaliczeniu kolejnego etapu studiów na UJ.

3. Potwierdzenie znajomośći języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, prowadzącego lektorat, certyfikaty językowe, matura* (40%).

*zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – kopia certyfikatu lub wyniki egzaminu/ zaliczenia lektoratu – wypis z indeksu lub suplementu do dyplomu studiów licencjackich, wydany przez Sekretariat IFWsch UJ.

Kryteria kwalifikacyjne dla doktorantów:

opis projektu,

list motywacyjny,

opinia promotora rozprawy doktorskiej.

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ma podpisane umowy z następującymi uczelniami:

  • Chorwacja (Sveučilište u Zagrebu)
  • Czechy (Univerzita Hradec Králové; Univerzita Palackeho v Olomouci; Univerzita Karlova v Praze)
  • Estonia (Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool)
  • Litwa (Vilniaus Universiteto)
  • Łotwa (Daugavpils Universitate; Latvijas Universitate)
  • Słowacja (Presovska Univerzita)
  • Węgry (Eötvös Loránd University; University of Szeged)

Na jak długo można wyjechać?

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy, letni) lub na cały rok akademicki, choć preferowane są wyjazdy semestralne. Pobyt na uczelni zagranicznej musi trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wysokość stypendium

Dofinansowanie przyznawane studentom zależy od kierunku ich mobilności:

520 Euro/miesiąc —  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja.

520 Euro/miesiąc — Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 Euro/miesiąc — Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry.