Programy studiów od roku akad. 2019/20

Filologia rosyjska

Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Język i kultura Rosji

Full-time programmes of study

Full-time programmes of study