dr Przemysław Tomanek

Historyk; historyk literatury; tłumacz. Krąg zainteresowań naukowych: zależność między zasięgiem funkcjonowania języka ukraińskiego na Ukrainie i poziomem świadomości narodowej Ukraińców, rozwój sytuacji politycznej na współczesnej Ukrainie i europejska perspektywa Ukrainy, sytuacja językowa ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Autor kilku publikacji naukowych i przekładów z języka ukraińskiego: eseistyka (m.in. M.Riabczuk, J.Andruchowycz), proza (J.Andruchowycz, W.Dibrowa), dramat (O.Irwaneć).

Artykuły naukowe

  1. Parlamentarzyści ukraińscy — byli dysydenci w kwestii niepodległości Ukrainy (lato 1987 – wiosna 1990), „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", tom I-II, Kraków 1993, s. 209-215.
  2. Legenda Don Juana w interpretacji Łesi Ukrainki, „Między sąsiadami", Tom VII, Kraków 1997, s. 133-140.
  3. Europa jako wyzwanie dla współczesnej Ukrainy, [w:], (red.), Słowianie wobec integracji Europy, red. M. Bobrownicka Kraków 1998.
  4. Język ojczysty jako czynnik kształtowania się świadomości narodowej Ukraińców, [w:] Język a tożsamość narodowa, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000.
  5. Kruk albo klasyczny przykład samopożarcia, [w:] O.Irwaneć, Recording i inne utwory, Kraków 2001.