dr Matylda Chrząszcz

Monografia

  1. O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012

Artykuły

1. M. Chrząszcz, Czajepitije jako realizacja tekstu kultury w wybranych utworach Fiodora Dostojewskiego [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich, red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 45-53.

2. M. Chrząszcz, Funkcja napojów w epice Aleksandra Puszkina [w:]   Świat Słowian w języku i kulturze, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2005, s. 33-36.

3. M. Chrząszcz, O znaczeniu napojów w utworach dramatycznych Antoniego Czechowa [w:]  Słowianie w Europie. Historia. Język. Kultura, t. III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, B. Gołąbek,  Kraków 2007, s 53-60.

4. M. Chrząszcz, Wino i herbata jako elementy świata przedstawionego w twórczości epickiej Aleksandra Puszkina – [w:] Pamięć  serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. W. Szczukin, Kraków 2008, s. 85-100.

5. M. Chrząszcz, Семантика чаепития в драмах Три сестры и Дядя Ваня А.П. Чехова [w:] „Славянские чтения VIII", Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds Saule, Daugavpils 2011, s. 99-107.

6. Matylda Chrząszcz, Как есть, столь же важно, как и что есть" czyli Europa w rosyjskiej kuchni przełomu  XVIII i XIXw., [w:] Вертоград многоцветный. Ogród wielu kwiatów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 139-147.

7. Matylda Chrząszcz, Самовар есть самая необходимая русская вещь... О семантике чаепития в прозе Ф. М. Достоевского [w:] „Славянские чтения IХ", Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds Saule, Daugavpils  2013, s. 80-86