Czerniowce – wymiana studencka

Od kilku lat Katedra Ukrainistyki naszego Instytutu współpracuje z Wydziałem Filologicznym Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. W ramach działań podejmowanych zarówno na poziomie kadry, jak i studentów, odbywa się coroczna dwustronna wymiana studencka.

Celem projektu jest przede wszystkim praktyka językowa, tak cenna dla studentów kierunków filologicznych, a także  przełamywanie stereotypów i zacieśnianie wzajemnych kontaktów poprzez poznawanie historii i kultury ukraińskiej przez studentów IFW oraz polskiego dziedzictwa kulturowego przez gości z Ukrainy.

Program wymiany obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, panelach dyskusyjnych, wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach oraz przez pracowników Katedry Ukrainistyki IFW UJ.

Oprócz części naukowej, program tygodniowego wyjazdu na Ukrainę przewiduje zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów stolicy Bukowiny i okolic. Na trasie wycieczki znajdują się m.in. Pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie siedziba uniwersytetu), Muzeum Olgi Kobylańskiej, skansen kultury wsi bukowińskiej, imponująca forteca w Chocimiu, Kamieniec Podolski z zamkiem i starym miastem.

Opiekunami projektu są dr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska i dr Marija Redkva z Katedry Ukrainistyki naszego Instytutu.

Na fotografii od lewej: Czerniowce, Pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie siedziba uniwersytetu); Kamieniec Podolski; Cerkiew św. Mikołaja w Czerniowcach