Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:

1) od 29 do 30 października 2022 roku;

2) od 2 do 6 listopada 2022 roku;

3) od 17 do 22 grudnia 2022 roku;

4) od 3 do 5 stycznia 2023 roku;

5) od 7 do 8 stycznia 2023 roku.

31 pażdziernika dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie nr 120 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UJ z dnia 23 września 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Zarządzenie nr 122 Rektora UJ z dnia 4 października 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023.