14.04.2022 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Termin: 08.04.2022 - 14.04.2022

Kolegium Dziekańskie Wydziału Filologicznego przychyliło się do wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego i zdecydowało, że dzień 14.04.2022 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Data opublikowania: 08.04.2022
Osoba publikująca: Dorota Krakowska