Kontakt z Sekretariatem

Termin: 16.03.2020 - 01.04.2020
W okresie nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu prosimy Studentów i Wykładowców IFW o kontaktowanie się z pracownikami administracji za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 
Data opublikowania: 16.03.2020
Osoba publikująca: Dorota Krakowska