Rejestracja na "Ochronę Własności Intelektualnej"

Termin: 24.01.2020 - 18.03.2020

Do wiadomości studentów Wydziału Filologicznego

 

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów
studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych odbędzie się 
do wyboru w następujących terminach:

 

I Grupa (Aula Duża Audytorium Maximum przy ul. Krupniczej 33)

7 marca (sobota) 2020, - 6 godzin - w godz. 9.00 – 14.00   (9.00-11.15, 11.30-13.45)

Zajęcia te przeznaczone są głównie dla studentów studiów niestacjonarnych, ale inne osoby również mogą się rejestrować na ten termin.

 

Lub

 

II Grupa  (Sala Wystawowa Audytorium Maximum (AM)- jedna rejestracja na kurs, na który składają się dwa spotkania:

3 godz. - 1 spotkanie (I część) : 6 kwietnia (poniedziałek) 15.00-17.15

3- godz. 2 spotkanie (II część): 7 kwietnia (wtorek) 17.30-19.45

 

Lub

 

III Grupa   (Sala Wystawowa AM)

3 godz. - 1 spotkanie (I część): 20 kwietnia (poniedziałek) 17.30-19.45

3 godz. - 2 spotkanie (II część): 21 kwietnia (wtorek) 17.30-19.45

 

IV Grupa   (Sala Wystawowa AM)

3 godz. - 1 spotkanie (I część): 28 kwietnia (wtorek) 8.30-10.45

3 godz. - 2 spotkanie (II część): 29 kwietnia (środa) 8.30-10.45

 

V Grupa   (Sala Wystawowa AM)

3 godz. - 1 spotkanie (I część): 1 czerwca (poniedziałek) 15.15-17.30

3 godz. - 2 spotkanie (II część): 2 czerwca (wtorek) 15.15-17.30

 

 

Forma zaliczenia 1 punkt ECTS

 

Rejestracja na przedmiot OWI

Kod przedmiotu: WF-OWI-19/20L, WF-OWI-N-19/20L

w terminie od 17 lutego b.r. od godz. 9.00

Każdy student rejestruje się tylko raz.

 

 

 

Data opublikowania: 24.01.2020
Osoba publikująca: Dorota Krakowska