Kurs pedagogiczny (uprawnienia nauczycielskie) dla studentów I roku SUM

Termin: 24.09.2020

KURS PEDAGOGICZNY

Osoby, które zostały wpisane na I rok SUM, mają prawo do bezpłatnego zrealizowania kursu pedagogicznego i zdobycia uprawnień nauczycielskich. 

Od 2019 roku program Kursu Pedagogicznego jest realizowany w rozszerzonym wymiarze godzin, ale jego ukończenie daje studentom uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych oraz we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych. 

  

Kurs jest realizowany w ciągu dwóch lat. Obowiązkowe przedmioty do zrealizowania w ramach kursu to: 

I i II semestr: Pedagogika dla nauczycieli (30 h), Psychologia dla nauczycieli (30 h),  

I lub II semestr: Podstawy dydaktyki (45 h) 

III semestr: Pedagogika dla nauczycieli (30 h), Psychologia dla nauczycieli (30 h)  

I, II lub III semestr: Komunikacja. Emisja głosu (15 h). 

Te przedmioty są do zrealizowania w Studium Pedagogicznym UJ. 

Szczegółowa informacja na stronie Studium Pedagogicznego http://www.sp.uj.edu.pl/kontakt 

Oprócz tego w naszym Instytucie trzeba zrealizować 150 godzin Metodyki nauczania języka rosyjskiego (90 h na I roku SUM oraz 60 godzin na II roku SUM) oraz 150 godzin praktyki dydaktycznej (po 25 godzin hospitacji w szkole w I i II semestrze na I roku SUM oraz 100 godzin praktyki dydaktycznej w szkole we wrześniu po I roku SUM) 

Osoby zainteresowane realizacją kursu, zanim dokonają rejestracji w Studium, powinny skontaktować się z koordynatorem d/s Kursu Pedagogicznego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Funkcję koordynatora pełni mgr Joanna Osipowa-Policha (joanna.osipowa@uj.edu.pl).

Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Marcin Ziomek