Koło naukowe ukrainistów

Koło Naukowe Ukrainistów działa przy Katedrze Ukrainistyki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Obecny zarząd Koła to:

przewodniczący: Lolita Semeniuk

zastępca przewodniczącego I: Konrad Skalski

zastępca przewodniczącego II: Bartosz Popadiak

sekretarz/skarbnik: Katarzyna Arendarska

 

Merytoryczną opiekę nad Kołem sprawują:
dr Wiktoria Hojsak i mgr Galyna Kogut

Działalność Koła Naukowego Ukrainistów:

• międzynarodowe projekty naukowo-badawcze realizowane w różnych częściach Ukrainy i w Polsce (np. „Śladami galicyjskości. Od Vincenza do Prochaśki" po Huculszczyźnie, „Śladami Olgi Kobylańskiej" po Bukowinie),

• organizacja lub współorganizacja cyklicznych konferencji naukowych (np. „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej", „Ukraina Irredenta. Literatura, kultura i język Ukrainy XX wieku", „Ukraina na przestrzeni wieków", „Dialog w kulturze Słowian Wschodnich"), na które przyjeżdżają prelegenci z różnych zakątków Polski, Europy i Świata,

• stała współpraca z Narodowym Uniwersytetem im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach i organizacja corocznej wymiany studenckiej,

• Międzynarodowy Konkurs Ortograficzny z Języka Ukraińskiego „Abetka", który odbywa się każdego roku (w 2015 r. przeprowadziliśmy już X edycję) i przyciąga studentów ze wszystkich ukrainistyk rozsianych po Polsce, a także z zagranicy (Serbia, Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria)

  • aktywny udział w Festiwalu Nauki oraz Dniu Otwartym UJ,

• panele dyskusyjne i spotkania z przedstawicielami kultury i nauki związanymi z obszarem słowiańskim m.in. z Jurijem Andruchowyczem (pisarz), Mykołą Riabczukiem (publicysta), Piotrem Kłapytą (znawca kultury huculskiej), Andrásem Zoltánem (językoznawca), Michaelem Moserem (profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego), Ołeksijem Czupą (pisarz),

• organizacja cyklicznej imprezy „Andrzejki ukraińskie” w „Piwnicy Pod Baranami” z rozbudowaną częścią artystyczną opartą o tradycję ludową, wspólne śpiewanie,

  • organizacja spotkań, wykładów oraz koncertów w cyklu „Zderzenie kultur” we współpracy z Towarzystwem Białoruskim w Krakowie,
  • współpraca ze Zjednoczeniem Łemków, m.in. organizacja konferencji karprtoznawczej w Gorlicach (2012 r.), wolontariat podczas festiwalu „Łemkowska Watra”,
  • współpraca z Fundacją im. Premiera Profesora Kazimierza Bartla w finale projektu ,,Kilometry dobra" (2015 r.)
  • regularne spotkania Klubu Filmowego KNU,

• organizacja wystaw fotograficznych (np. o tematyce huculskiej),

• współpraca z innymi kołami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z Kołem!

Wszelkie aktualności związane z działalnością Koła dostępne są na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/knuuj

Nasz adres mailowy: kn.ukrainistow@gmail.com