dr Justyna Pisarska

adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego” i zarządu Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Autorka monografii Tłumacz i metoda. O angielskich i polskich przekładach „Bohatera naszych czasów”. Zajmuje się przekładoznawstwem, teorią literatury oraz literaturą rosyjską z perspektywy postkolonialnej.

Monografia

Tłumacz i metoda. O angielskich i polskich przekładach „Bohatera naszych czasów”, „Śląsk”, Katowice 2015, ss. 173.

Artykuły

 1. О методе польского перевода романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, w: Г.В. Векшин, М. Понкчински (red.), Литературный трансфер и поэтика перевода, Издательский центр «Азбуковник», Москва 2017, s. 56–65.
 2. «Герой нашего времени» в английском переводе Владимира Набокова и его продолжателей, w: К. Ястшембская, М. Охняк, Э. Пилярчик (red.), Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод, Wydawnictwo «scriptum», Краков 2017, s. 141–150.
 3. Czy interpretacja postkolonialna to zdrada? Angielski przekład „Bohatera naszych czasów” Michaiła Lermontowa, w: P. Fast, J. Pisarska (red.), Tłumacz i zdrada, „Śląsk” i SIW, Katowice 2015, s. 163–180.
 4. „Bohater naszych czasów” i kolonializm, w: P. Fast (red.), 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee, problemy, tematy, „Śląsk” i SIW, Katowice 2015, s. 25–42.
 5. Wielki pisarz — wielki tłumacz? Vladimira Nabokova zmagania z przekładem, w: P. Fast, W.M. Osadnik (red.), Wielcy tłumacze, Katowice: „Śląsk” i SIW 2012, s. 137-153.
 6. Ksenia Starosielska — najlepsza przyjaciółka polskich pisarzy, T. 21: Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich, H. Mazurek, B. Pawletko (red.), Katowice 2011, s. 81–87.
 7. Jak przetłumaczyć „prozę środka”? O rosyjskim przekładzie „Domu dziennego, domu nocnego” Olgi Tokarczuk. w: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), „Literatura środka”. Kontekst słowiański,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 230–240.
 8. Kilka uwag o polskich przekładach „Bohatera naszych czasów” Michaiła Lermontowa, w: P. Fast, A. Car (red.), przy współpracy A. Olszty, Historyczne oblicza przekładu, „Śląsk”, Katowice 2011, s. 247–260.
 9. Polskie i angielskie przekłady „Bohatera naszych czasów” Michaiła Lermontowa — szkic historyczny, „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 4 (132), s. 86–92.
 10. Redukcja i amplifikacja jako przykład błędu tłumaczeniowego, w:  P. Fast, A. Świeściak (red.), przy współpracy A. Olszty, Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, „Śląsk”, Katowice-Częstochowa 2010, s. 185–196.

Tłumaczenia artykułów naukowych

 1. G. Przebinda, The Third Baptism of Rus. The Participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s Expansion in Ukraine, przeł. J. Pisarska. „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 4 (148), s. 6-15.
 2. N. Tamarczenko, Funkcje trickstera w klasycznej powieści rosyjskiej, przeł. J. Pisarska, „ER(R)GO, nr 31, 2/2015, s. 55–64

Artykuły złożone do druku

 1. Структуралистский метод польского перевода романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.