Zakład Komunikacji Językowej i Kulturowej

30-060 Kraków, ul. Romana Ingardena 3, tel. 12-663-23-20

Pracownicy:

Pracownicy emerytowani (Zespołu Wykładowców Języka Rosyjskiego):

Aktualności Zakładu

  • 1
  • 2

Doktoranci:

  • Karolina Gołąbek 
    Promotor: dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP Temat rozprawy: Konstruowanie kursu języka biznesu dla studentów filologii rosyjskiej