Aktualności

Doktoranci:

 • Joanna Patyk, specjalność językoznawcza
  Opiekun naukowy: dr hab. Dorota Szumska Temat rozprawy:  Problem morfo-syntaktycznej ekwiwalencji przekładu. Podejście kognitywne. Na materiale przekładu ukraińskich dewerbatywów na język polski. Promotor pomocniczy w tym przewodzie dr Agata Skurzewska
 • Anna Paluch specjalność  translatologiczna
  Opiekun naukowy: dr hab. Władimir Miakiszew Temat rozprawy:  Problemy tłumaczenia nazw własnych w przekładach utworów postmodernistycznych (na materiale opowieści Władimira Sorokina „Dzień opricznika” i jej polskiego przekładu)
 • Wojciech Fatuła, specjalność językoznawcza
  Opiekun naukowy: dr hab. Władimir Miakiszew Temat rozprawy: Trzy oblicza nowomowy – w teorii Orwella, sowieckiej rzeczywistości i polskich realiach
 • Magdalena Janas, specjalność językoznawcza
  Opiekun naukowy: dr hab. Władimir Miakiszew Temat rozprawy: Wschodniosłowiańskа fonetykа historycznа w zwierciadle łacińskiej grafiki (na materiale Rękopisu z Hoduciszek z 1595 roku oraz „Ecphonemata Liturgiey Greckiey” Pachomiusza Ohilewicza z 1671 roku)
 • Olga Dorczuk, specjalność językoznawcza
  Opiekun naukowy: dr hab. Władimir Miakiszew Temat rozprawy: Szesnastowieczne imiennictwo osobowe ludności służebnej państwa moskiewskiego (na podstawie „Spisu opryczników Iwana Groźnego”)