Uroczystość jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dr hab. Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz, prof. UJ

Profesor Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz całą swoją czterdziestoletnią karierę naukową związała z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,  w którym w 1974 roku ukończyła studia rusycystyczne. Jest bardzo cenionym nauczycielem akademickim, znawczynią literatury rosyjskiej XX wieku, wychowawcą kilku pokoleń studentów.  Od wielu lat prowadzi cieszące się dużym uznaniem wykłady kursowe i monograficzne z Historii literatury rosyjskiej XX wieku dla studentów rożnych kierunków (Filologia rosyjska, Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich, Filologia ukraińska oraz Filologia polska).  W trakcie swej długoletniej pracy dydaktycznej wypromowała 4 doktorów i ponad stu magistrów. Jest autorką 3 książek i ok. 50 publikacji naukowych. Od wielu lat wspiera studenckie inicjatywy naukowe – była współorganizatorką 3 międzynarodowych konferencji naukowych młodych naukowców i współredaktorem tomów pokonferencyjnych. Jest również opiekunem naukowym wydawanych od 2007 roku: Studenckich Zeszytów Naukowych (W)Koło Rosji".

Wieczór Jubileuszowy odbył się w krakowskim Domu Polonii 6 listopada 2014 roku.

Data publikacji: 21.11.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek