„Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej"

19–21 maja 2016 roku na zaproszenie Katedry Literatury Rosyjskiej XX–XXI wieku IFW UJ przybyli do Krakowa badacze, tłumacze i miłośnicy literatury rosyjskiej, którzy wzięli udział w I międzynarodowej konferencji naukowej „Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej" (Знаковые имена современной русской литературы), a także w imprezach towarzyszących.

Bohaterem oraz gościem specjalnym konferencji był jeden z najciekawszych twórców ostatnich dziesięcioleci Michaił Szyszkin (ur. 1961) – autor czterech powieści: Notatki Łarionowa (1993), Zdobycie twierdzy Izmaił (2000), Włos Wenery (2005) i Nie dochodzą tylko listy nienapisane (2010), opowiadań oraz wielu esejów. Utwory Szyszkina – od roku 1995 mieszkającego w Szwajcarii i piszącego zarówno po rosyjsku, jak i po niemiecku – przetłumaczono na ponad 30 języków świata, w tym na język polski (dwie ostatnie powieści).

Pisarz wziął udział w uroczystym otwarciu konferencji w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, w ciągu trzech dni wysłuchał około 20 referatów, spotkał się z czytelnikami w Krakowie i Katowicach, uczestniczył w dyskusji poświęconej przekładom swej prozy na języki obce, a także odczytał specjalnie napisane na tę okoliczność, wzruszające opowiadanie pt. Ucichł gwar… (Гул затих…).

Uczestnicy konferencji reprezentowali 16 krajów świata; prócz autora (Szwajcaria), gościliśmy przedstawicieli Białorusi, Czech, Francji, Izraela, Kazachstanu (zaocznie), Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski (Kielce, Kraków, Poznań, Siedlce, Słupsk, Wrocław), Rosji (Irkuck, Jarosław, Jekaterynburg, Kazań, Krasnodar, Krasnojarsk, Moskwa, Nowosybirsk, Petrozawodzk, Perm, Psków, Tomsk), Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii (zaocznie) i Włoch.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak wraz z Panią Prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Dorotą Szumską oraz pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia i przewodniczącą komitetu organizacyjnego dr hab. Anną Skotnicką, prof. UJ. Pierwszego dnia obrad referaty zaprezentowali goście honorowi: Natalia Iwanowa – profesor MGU, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Znamia", czołowy rosyjski krytyk literacki, oraz Mark Lipowiecki – profesor Uniwersytetu Kolorado w Boulder, rosyjski i amerykański krytyk literacki i filmowy, historyk literatury i kultury sowieckiej i postsowieckiej, szczególnie postmodernizmu. Na posiedzeniu plenarnym wystąpiło pięcioro prelegentów z USA, Rosji i Litwy. Drugiego dnia konferencji obradowały dwie sekcje, w których wygłoszono 38 referatów. Trzeciego dnia z odczytami plenarnymi wystąpiło sześcioro prelegentów z Francji, Polski i Rosji. Spore zainteresowanie wzbudziła dyskusja nt. przekładów prozy Szyszkina na języki obce (z udziałem tłumaczy na język niemiecki i włoski). Spotkania autorskie z czytelnikami pod hasłem „Literatura ponad granicami" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zgromadziły łącznie bez mała 200 miłośników twórczości pisarza. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM.

Prócz uczestników i organizatorów konferencji w obradach wzięli udział goście: pracownicy naukowi oraz studenci z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych w Wilnie oraz społeczność akademicka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komitet organizacyjny z wielkim zaangażowaniem wspierali nasi studenci.

Janusz Świeży

 

Конференция Знаковые Имена from Magdalena Jakubiak on Vimeo.

fot. Archiwum Biblioteki Śląskiej, Joanna Madloch, Magdalena Ochniak
Data publikacji: 13.06.2016
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek