Aktualności

Doktoranci:

 • Anna Maślana 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer Temat rozprawy: Jak wzmocnić język łemkowski? Analiza językowych działań rewitalizacyjnych 
 • Marta Watral 
  Opiekun naukowy: dr hab. Helena Duć-Fajfer Temat rozprawy:  Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektyw
 • Ksenia Dubiel
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Проблема ритма в теории и поэтической практике русского и украинского футуризма (Problem rytmu w teorii i praktyce poetyckiej rosyjskiego i ukraińskiego futuryzmu
 • Aleksandra Surdykowska 
  Promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Twórczość Daniiła Charmsa. Studium poetyki cielesności
 • Sylwia Marszałek
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin Temat rozprawy: Substrat nordycki w staroruskiej kronice "Opowieść lat minionych"