Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego

Kontakt:

30-059 Kraków, ul. Romana Ingardena 3, tel. 12 663 25 10

Pracownicy:

 • dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ - kierownik katedry
 • prof. dr hab. Wasilij Szczukin
 • dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ
 • dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
 • dr Matylda Chrząszcz
 • dr Magdalena Ochniak
 • dr Ewelina Pilarczyk
 • dr Justyna Pisarska
 • dr Katarzyna Syska
 • dr Urszula Trojanowska
 • dr Marcin Ziomek​

 

Pracownicy emerytowani:

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej

prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ

 

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku

dr hab. Anna Gildner, prof. UJ

doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak

doc. dr hab. Władysław Piotrowski

doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa

prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

 

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej

dr Jan Dębski

dr Bohdan Łazarczyk

dr Danuta Piwowarska

Aktualności Katedry

Doktoranci:

 • Małgorzata Bachan-Kołodziejska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotorka pomocnicza: dr Ewelina Pilarczyk Temat rozprawy: Transformacje translatologiczne bohaterów. Na materiale wybranych tłumaczeń literatury rosyjskiej wykonanych przez Andrzeja Drawicza
 • Aleksandra Brzuzy
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotor pomocniczy: dr Dzmitry Kliabanau Temat rozprawy: Жанрово-стилистическая трансформация русского рока на материале песен Земфиры, Сургановой и Арефьевой
 • Justyna Góra
  Promotor: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ Temat rozprawy: Hezychazm rosyjski w XX wieku
 • Tomasz Kuprjanowicz
  Promotor: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ Temat rozprawy: Namiętności w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego
 • Yevheniy Liashchevskyi
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ, promotorka pomocnicza: dr Katarzyna Syska Temat rozprawy: Экспериментальные преобразования традиционных категорий репрезентации в новейшей русской нон-реалистической литературе
 • Anna Maślana 
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy: Влияня языковой ситуациі на добростан лемківской соспільности. Діаґноза і дослідничы стратеґіі
 • Irina Romańska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotorka pomocnicza: dr Ewelina Pilarczyk Temat rozprawy: Правда и вымысел в образе провинциальной России в прозе Бориса Екимова
 • Karolina Stawiarz
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ, promotorka pomocnicza: dr Urszula Trojanowska Temat rozprawy: Zniewoleni wolnością czyli obraz Rosjan lat 90. XX wieku w literaturze postradzieckiej
 • Agnieszka Ścibior
  Promotorka: dr hab. Katarzyna Jastrzębska, prof. UJ Temat rozprawy: W ślad za podmiotem. Powieści Jewgienija Wodołazkina w aspekcie koncepcji podmiotowości śladowej
 • Marta Watral 
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy:  Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektyw