Doktoranci:

  • Karolina Gołąbek 
    Promotor: dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP Temat rozprawy: Konstruowanie kursu języka biznesu dla studentów filologii rosyjskiej