Doktoranci:

  • Mateusz Mościszko 
    Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Korniejenko Temat rozprawy: Surrealizm w literaturze ukraińskiej
  • Regina Faltyn 
    Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Kornijenko Temat rozprawy: Mykoła Łukasz i kijowska szkoła przekładu
  • Joanna Majewska
    Opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Korniejenko Temat rozprawy: Lwów w podróży i podróże po Lwowie