Doktoranci:

 • Małgorzata Bachan-Kołodziejska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotorka pomocnicza: dr Ewelina Pilarczyk Temat rozprawy: Transformacje translatologiczne bohaterów. Na materiale wybranych tłumaczeń literatury rosyjskiej wykonanych przez Andrzeja Drawicza
 • Aleksandra Brzuzy
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotor pomocniczy: dr Dzmitry Kliabanau Temat rozprawy: Жанрово-стилистическая трансформация русского рока на материале песен Земфиры, Сургановой и Арефьевой
 • Justyna Góra
  Promotor: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ Temat rozprawy: Hezychazm rosyjski w XX wieku
 • Tomasz Kuprjanowicz
  Promotor: dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ Temat rozprawy: Namiętności w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego
 • Yevheniy Liashchevskyi
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ, promotorka pomocnicza: dr Katarzyna Syska Temat rozprawy: Экспериментальные преобразования традиционных категорий репрезентации в новейшей русской нон-реалистической литературе
 • Anna Maślana 
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy: Влияня языковой ситуациі на добростан лемківской соспільности. Діаґноза і дослідничы стратеґіі
 • Irina Romańska 
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, promotorka pomocnicza: dr Ewelina Pilarczyk Temat rozprawy: Правда и вымысел в образе провинциальной России в прозе Бориса Екимова
 • Karolina Stawiarz
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ, promotorka pomocnicza: dr Urszula Trojanowska Temat rozprawy: Zniewoleni wolnością czyli obraz Rosjan lat 90. XX wieku w literaturze postradzieckiej
 • Agnieszka Ścibior
  Promotorka: dr hab. Katarzyna Jastrzębska, prof. UJ Temat rozprawy: W ślad za podmiotem. Powieści Jewgienija Wodołazkina w aspekcie koncepcji podmiotowości śladowej
 • Marta Watral 
  Promotorka: dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ Temat rozprawy:  Paradygmat budzicielstwa w literaturze łemkowskiej. Konstrukty, realizacje, perspektyw