Posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa PAN

Termin: 09.04.2022 - 20.04.2022

 

ZAPROSZENIE

 

Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2022 roku (środa) o godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams

 

Prof. dr hab. Wasilij SZCZUKIN

 

przedstawi referat pt.:

 

Magia liczb w utworach Fiodora Dostojewskiego lat 1860-ch

Magié  æisel v proizvedeniéh F.M. Dostoevskogo 1860-h godov

 

Przewodnicząca Komisji:

Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Wiceprzewodnicząca Komisji:

Prof. UJ, dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar

Sekretarz naukowy Komisji:

Dr Lucyna Korycińska

 

 

 
 
Data opublikowania: 09.04.2022
Osoba publikująca: Marcin Ziomek