Posiedzenie Komisji Słowianoznawstwa PAN

Termin: 13.01.2022 - 19.01.2022

 

ZAPROSZENIE

 

Komisja Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 18.00 w trybie online na platformie TEAMS.

 

Mgr Irina Romańska

przedstawi referat pt.:

 

Kategoria „inaczej” w utworach Borysa Jekimowa w świetle koncepcji miejsc niedookreślenia Romana Ingardena

                   („Inoe” Borisa Ekimova v svete koncepcii mest nepolnoj opredelennosti Romana Ingardena)

 

Przewodnicząca Komisji:

Prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Wiceprzewodnicząca Komisji:

Prof. UJ, dr hab. Sylwia Nowak-Bajer   

Sekretarz Naukowy Komisji:

dr Lucyna Korycińska

 

 

       

Data opublikowania: 13.01.2022
Osoba publikująca: Marcin Ziomek