Zebranie naukowe Katedry Literaturoznawstwa Rosyjskiego

Termin: 27.05.2021

Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

zaprasza na zebranie naukowe

27 maja (czwartek) 2021 r. o godzinie 13:15.

 

W programie wystąpienie

dr hab. Katarzyny Jastrzębskiej, prof. UJ

 

pt. Współczesne formy autobiografizmu.

Romana Sienczina Минус, НубукВперед и вверх на севших батарейках.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Do zebrania można dołączyć za pomocą linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2197a5608c974a289866532a6ed590a8%40thread.tacv2/1621452738989?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2202bfb2d0-e966-495f-9540-a2b79e676ada%22%7d

Data opublikowania: 19.05.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek