Żegnamy Profesor Agnieszkę Korniejenko

Termin: 22.03.2021

 

Agnieszka Korniejenko

(1968–2021)

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr hab. Agnieszki Korniejenko, wykładowczyni Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

Agnieszka Korniejenko była absolwentką Instytutu Polonistyki UJ, badaczką literatury ukraińskiej, komparatystką literacką i tłumaczką współczesnej poezji ukraińskiej, autorką publikacji z zakresu teorii literatury i modernizmu ukraińskiego. Obok działalności naukowej i dydaktycznej specjalizowała się w analizach z zakresu transformacji ustrojowej współczesnej Ukrainy, była doradczynią w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz społeczną doradczynią w Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP.

 

Odeszła od nas Przyjaciółka, Wykładowczyni, Badaczka.

 

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

 

Dyrekcja, pracownicy, studenci

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

 

 

Data opublikowania: 22.03.2021
Osoba publikująca: Marcin Ziomek