ZAJĘCIA ZDALNE - wytyczne władz Wydziału Filologicznego

Termin: 14.10.2020 - 30.10.2020

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ZDALNYCH: kamery, korespondencja

Ze względu na jednoznaczne wytyczne władz Wydziału Filologicznego co do przebiegu zajęć zdalnych na platformie MS Teams, a także ze względu na jakość kształcenia i standardy dialogu akademickiego, bardzo prosimy Studentów uczestniczących w zajęciach online:

1) by włączali kamery przynajmniej raz, na początku zajęć, tak by prowadzący mógł się upewnić, że rzeczywiście biorą w nich udział;

2) by włączali kamery za każdym razem, gdy zabierają głos podczas zajęć;

3) i w związku z tym, by ubiór podczas zajęć był stosowny do okoliczności, nieodbiegający od standardów obowiązujących podczas zajęć stacjonarnych.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym obowiązku posługiwania się kontami w domenie uj.edu.pl w korespondencji w jakichkolwiek sprawach związanych z Uczelnią (a zatem w kontaktach z wykładowcami, sekretariatem studenckim itp.) oraz o logowanie się na platformę Teams wyłącznie z kont UJ. Aktywność prowadzona z innych kont nie będzie traktowana jako korespondencja służbowa, nie będzie też mogła być podstawą do zaliczenia zajęć.

Data opublikowania: 14.10.2020
Osoba publikująca: Dorota Krakowska