Test plasujący z języka angielskiego

Termin: 25.09.2020 - 28.09.2020
Drodzy Studenci II Roku!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie do 28.09.2020, godz. 23:59, testu plasującego z j. angielskiego, który pozwoli przydzielić Państwa do odpowiednich grup zgodnie z poziomem znajomości języka. W tym celu prosimy, abyście Państwo:
  1. dołączyli do zespołu: Test plasujący, j. angielski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej na platformie MS TEAMS poprzez link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3637f89082614883afc35500033851ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=fcf0c584-cca1-4862-90a2-233b54e30f7c&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
  2. Test znajduje się w zakładce: Zadania
  3. Po wypełnieniu proszę przesłać test.
Wszelkie wątpliwości lub niejasności należy zgłaszać dr Justynie Pisarskiej za pośrednictwem MS TEAMS lub na adres justyna.pisarska@uj.edu.pl
Data opublikowania: 25.09.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek