Dzień adaptacyjny - 2 października

Termin: 23.09.2020 - 02.10.2020
Studentów I roku wszystkich kierunków i poziomów studiów zapraszamy na dzień adaptacyjny 2 października (piątek).
 
Dla wszystkich Studentów studiów licencjackich przewidzieliśmy spotkania informacyjne. Chętnych do spotkania w formule tradycyjnej zaprosimy do siedziby Instytutu przy ul. Ingardena 3. W miarę potrzeb przeprowadzimy spotkania w kilku grupach w godzinach 10.00-12.00. Zapisy do poszczególnych grup zostaną uruchomione 28 września (poniedziałek). 
Wszystkich tych, którzy spotkanie informacyjne wolą odbyć w formie wirtualnej, zaprosimy na platformę MS Teams o godz. 17.00
 
Studentów studiów magisterskich zaprosimy na spotkanie informacyjne na platformie MS Teams o godz. 16.00. W spotkaniu wezmą udział promotorzy prac magisterskich, będzie to więc okazja do namysłu nad wyborem ścieżki studiów i promotora.
 
Na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi platformy MS Teams wszystkich chętnych zaprosimy w godz. 14.00-15.30. Zapisy na te szkolenia ogłosimy 28 września.
 
Data opublikowania: 23.09.2020
Osoba publikująca: Marcin Ziomek