ERASMUS-MUNDUS-IANUS - program zakończony

Konkurs ERASMUS-MUNDUS-IANUS (Inter-Academic Network Erasmus Mundus) LOT 5

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą aplikować o stypendia  w ramach projektu ERASMUS-MUNDUS-IANUS (Inter-Academic Network Erasmus Mundus) LOT 5 (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Ukraina).

Rada Instytutu IFW w dniu 30.01.2014 r. podjęła decyzję, iż na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim NIE MOGĄ wyjeżdżać studenci III roku studiów pierwszego stopnia i II roku SUM.

Projekt IANUS, który rusza od lutego 2013 roku przewiduje wymianę akademicką studentów, doktorantów, pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 2 lat.

Szczegółową informację odnośnie czasu trwania wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej projektu – http://ianus.uaic.ro .

Na załączonej stronie internetowej znajduje się szczegółowa informacja odnośnie zasad aplikacji w ramach powyższej współpracy: formularz zgłoszeniowy (Application Form), formularz planu badawczego dla pracowników naukowych i administracji (Teaching/Working plan), umowa o programie nauczania dla studentów (Learning Agreement) oraz plan badawczy (Study and Research Plan) dla doktorantów i doktorów. Każda osoba, która ubiega się o wyjazd musi również podpisać umowę o współpracy (Scholarship Agreement), która jest podpisywana przez osobę aplikującą oraz instytucję przyjmującą.  

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą aplikować o stypendia  w ramach powyższego projektu w celach naukowych i edukacyjnych do 10  uczelni partnerskich z bloku wschodniego:

Terminy składania dokumentów: 15 luty 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursowych znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://ianus.uaic.ro

Facebook:

http://www.facebook.com/ErasmusMundusIANUS

 

 Informacji w UJ na temat konkursu udziela: Karolina Gołąbek (karolina.golabek@uj.edu.pl)

tel. (12) 421 48 76