Konferencja Język. Literatura. Folklor.

Termin: 20.03.2015 - 16.04.2015

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji:

30 lat toruńskiej rusycystyki.
Język. Literatura. Folklor.
17-18 września 2015

Proponowane zagadnienia:

    Językoznawstwo: tendencje rozwoju współczesnego języka rosyjskiego: język Runetu, język reklamy, lingwistyka feministyczna, odmiany języka narodowego i dyskursy, ,,nowa" frazematyka; kontakty językowe; interferencja; powstawanie języków mieszanych, hybrydyzacja.
    Staroobrzędowcy. Starowierska diaspora: język, kultura, historia i problematyka religijna; wspólnoty staroobrzędowców na terenie Rosji.
    Folklor i literatura rosyjska w badaniach współczesnych. Bóg, człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej XVII-XXI w. Wzajemne oddziaływanie folkloru i literatury.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 września 2015 r. w gmachu Katedry Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu, przy ul. Fosa Staromiejska 3.

Języki robocze konferencji: rosyjski i polski (rekomendowany język rosyjski).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2015 za pomocą formularza elektronicznego.

Planowany czas wystąpień w sekcjach: 15 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 400zł (lub 95EUR), a dla doktorantów - 250zł (60EUR) i pokrywa koszty bankietu, cateringu w przerwach kawowych oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych. Opłaty należy dokonać do 15 maja.

    W tytule wpłaty należy wpisać: rusycystyka 30 lat + imię i nazwisko uczestnika.
    Nr konta: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Bank Millennium S.A. Warszawa
    ul. Stanisława Żaryna 2A

Dodatkowo dla wpłat z zagranicy prosimy podać:
SWIFT: BIG B PL PW
IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

Koszty noclegów ponoszą uczestnicy konferencji.

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim nr 10, ul. Gagarina 27 w terminach 16/17, 17/18 oraz 18/19 września 2015 r.

W akademiku znajdują się windy.

Do dyspozycji są:

    pok. 1-osobowy 64,80 zł za jeden nocleg
    pok. 2-osobowy 54,00 zł od osoby za jeden nocleg
    Płatność gotówką przy kwaterowaniu się w recepcji

Wymagania techniczne dotyczące publikacji zostaną podane w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny:
dr hab. Iwona Rzepnikowska, Prof. UMK (folklor)
dr hab. Michał Głuszkowski, dr Dorota Paśko-Koneczniak (staroobrzędowcy i kontakty językowe)
dr hab. Katarzyna Dembska, dr Piotr Zemszał (językoznawstwo)
dr Bożena Żejmo (literatura)

Sekretarze konferencji:
mgr Karolina Radoszewska
mgr Łukasz Piotrowski

Data opublikowania: 20.03.2015
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak