Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki)

Termin: 19.04.2021 - 23.04.2021

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi dr hab. Mateusz Antoniuk.

 

Tytuł wystąpienia: Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki)

 

Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 22.04 o godz. 15:00.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: https://human.phd.uj.edu.pl/kolokwia-humanistyczne/abstrakty/-/journal_content/56_INSTANCE_IIhV0uuCoCBd/142297268/147751989

Przesyłam także link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a26b409eda83643c5a7373700ff35fb1c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1859c4cf-8d6f-4691-bcd5-da411454500d&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 

Z wyrazami szacunku, 

Julia Matoga

Data opublikowania: 19.04.2021
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak