Folk – folklor – folkloryzm

Termin: 29.10.2020 - 09.11.2020

Szanowni Państwo,

w imieniu pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, członków Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS, przedstawicieli Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego i Akademickiego Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka", redakcji "Pisma Folkowego" oraz członków Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego mam zaszczyt ponownie zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Folk - folklor - folkloryzm, organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2020 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Lublinie. Komitet honorowy konferencji tworzą prof. dr hab. Jerzy Bartmiński oraz prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Wydarzenie będzie częścią XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe.

 

Do udziału w tegorocznym spotkaniu naukowym zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych. Proponowane przez organizatorów zagadnienia dotyczą m.in.: problemów definicyjnych i granic między pojęciami folkfolklorfolkloryzm; korzeni i inspiracji folku i folkloryzmu; genezy i rozwoju ruchu folkowego; współczesnych inspiracji folklorem (np. w sferze dizajnu, muzyki, kultury, języka); problemu "autentyczności" współczesnego folkloru i inspirowanej nim sztuki; ludowości i myślenia typu ludowego w społeczeństwie ponowoczesnym.

 

Częścią konferencji będzie panel dyskusyjny. W jego ramach zaproszeni eksperci porozmawiają na temat definicji i granic tytułowych pojęć. W swej formie dyskusja nawiązuje do "Lubelskiej rozmowy o folkloryzmie", która odbyła się w Lublinie w 1983 roku. W panelu eksperckim udział wezmą: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS, Lublin)prof. dr hab. Piotr Dahling (UW, Warszawa)dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ (UŚ, Katowice)dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK (UMK, Toruń) oraz red. Maria Baliszewska (RCKL, Warszawa).

 

Zgłoszenie uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150-200 słów) prosimy przesłać do 9 listopada 2020 roku na adres: etnobiblioteka@wp.plFormularz rejestracyjny znajduje się w załączeniu. Opłata konferencyjna wynosi 150 złotych. Numer konta bankowego zostanie Państwu przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia. Przewidujemy publikację materiałów w ukazującej się w Wydawnictwie Naukowym UMCS serii "Etnobiblioteka".

 

Jeśli - w związku z obecną sytuacją epidemiczną - konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

sekretarz konferencji

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Folk – folklor – folkloryzm

10–11 grudnia 2020 roku

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie

 

Imię i nazwisko
 

 

Stopień naukowy
 

 

Afiliacja
 

 

Adres elektroniczny; telefon
 

 

Tytuł wystąpienia
 

 

Streszczenie (150-200 słów)
 

 

Słowa klucze
(3-5 słów kluczy)
 

 

 

Podstawowa bibliografia
(3-5 pozycji)
 

 

 

 

Data opublikowania: 29.10.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak